Isten Teszt

Nagyon sok hibás és cáfolható logikai istenérv után létrejött egy olyan amit eddig nem tudtak cáfolni. Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet // Tehát feltárásra került Isten tudományos meghatározása. Innét már felesleges benne hinni és tagadni is, hiszen létezése tudományos tény.

Szórakoztató Valláskritika

egely kerék kisokos blog

Koan

Tudod, igazán nem értem a katolikusokat,  
sem a múltban, sem a jelenben.
Öltek az életért,
harcolnak a békéért,
gazdagszanak a szegényekért,
szeretkeznek a szüzességért,
kiközösítenek a toleranciáért,
gyűlölnek a szeretetért.

Utolsó kommentek

Érdemes ezt is megnézni

Címkék

 

Hraskó Gábor írta rólam; az " én mindenkivel szemben kritikus vagyok attitűd teljesen terméketlen, és persze romboló is." -Azaz másnak ne higgy, nekünk higgy!

Hraskó Gábor a Szkeptikusok Társaságának ügyvezető elnöke sok mindent nem ért, ami nem gond, mert a polihisztorok kora lejárt és képtelenség is már korunkban mindenhez érteni. Viszont egy dologra azért illene fokozottan figyelnie, a pozíciójánál fogva is, hogy a tudományos módszertan és a kritikus gondolkozás legalapvetőbb szabályait ismerje. Ja és ne csak ismerje, hanem mondjuk használni is tudja. Ne csak bizonyos esetekben, hanem általánosan és kettős mércék és klikkérdekek nélkül. Régebben (van már úgy 1-1,5 éve) személyes beszélgetésünkkor és levelezésünkben is megígértem neki, hogy írok egy feltáró cikket a gondolkozási és erkölcsi hibáiról, amit én látok, mások is látnak, de ő saját magán képtelen észrevenni. Képtelen észrevenni azt is, hogy létezhetnek olyan emberek, mint amilyennek saját magamat is vallom, akik mára már nem hajlandóak egyetlenegy érdekcsoportosulásba sem belépni, azt szolgálni, hogy aztán a közös vélt érdekek mentén az alapelveiket is gyakran feláldozzák. Mert a hazai Szkeptikusok, az érdemeik mellett ,igen gyakran éppen saját maguk sem tartják be a szkeptikus és a kritikus gondolkozás szabályait, és gyakorlatilag azt várják el, amiért másokat kritizálnak, hogy

másnak ne higgy, nekünk higgy!

Szólj hozzá!

Sokan állítják ezt és sokan az ellenkezőjét. Az eddig általam fellelt kétoldalú, istenhívő és istentagadó, oda-vissza érvelések egyike sem volt kellően pontos és általános érvényű. Azaz ezek nem tudományos érvelések. Ezért ezeket nyugodtan el lehet vetni.

mad_scientist.jpg

Az hogy Isten, vagy isten írásmódot használunk, a tudományos igényesség szempontjából igazából lényegtelen, hiszen mindkét variáció egy gyűjtőfogalom. Tehát példákkal élve az isten / Isten hasonló írásmód, mint az autó / Autó, vagy a marha / Marha. Másként megközelítve a szubjektív, objektív tekintetben, mint a klausztrofóbia / Klausztrofóbia. Mert a betegnek ez egy szubjektív dolog, de az orvostudománynak egy objektív tény a létezése.

auto_isten.jpg
Mint ismeretes kiírtam egy egy millió forintos pályázatot ateisták és szkeptikusok számára az Általános Isten definíciója levezetésem kritikai próbájaként, ami a tudományos módszertan egyik eleme. A kiírás részben komoly, részben provokatív és James Randi 1 millió dolláros kihívásának és a hazai Szkeptikus Társaságnak is paródiája egyben. Fő feladata az, hogy egyre többeket ráébresszen, hogy tévedés az, hogy Istent ne lehetne tudományos igényességgel meghatározni. Tévedés az az álláspont, hogy Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Ha az adott szót pontosan definiáljuk, hogy mit is jelent, akkor akár arra is rádöbbenhetünk, hogy semmi értelme a teizmusnak és az ateizmusnak, mert egy pontosan definiált Isten létezése igen is tudományos ténynek tekinthető.

Szólj hozzá!

Régebben már megcáfoltam Anzelm istenérvét is és talán még Gödel is kiérdemli, hogy foglalkozzam vele.

Már régebben, és újszerű logikai és érvelési elemekkel én is megcáfoltam Anzelm Istenérvét. Sokáig gondolkoztam, hogy érdemes-e végigmennem a többi hasonlóan bugyuta istenérven is. Talán még Gödel istenérv mítoszát érdemes górcső alá venni, mert a többi istenérv már tényleg a nevetségesség határán is túl esik. Végül is Gödel a matematikai aritmetika (modelrendszer) hibáira és határaira mutat rá, de sokan ezt félreértelmezik és más területre is át kívánják vinni, holott az ott éppen az ellenkező hatást váltja ki. Éppen, hogy azt bizonyítja, hogy Isten nem fekszik kívül a tudomány hatásterületén és Istent tudományosan definiálni és létezését bizonyítani lehet:

"Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén.

Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."

Szólj hozzá!

Albert Einstein sajátos világnézettel rendelkezett, amely nem volt a hagyományos értelemben vett istenhívő, sem ateista. Tehát egy tanult és tudós meteorológus már nem hiheti azt, hogy a villámokat Zeusz dobálja az égből, meg hogy az égdörgésben, mennydörgésben bármelyik Isten haragja nyilvánul meg.

Részlet A. Einstein 1946-ban írott önéletrajzából:

"A hajszából az első kivezető utat a vallás mutatta, melyet a hagyományos nevelő-oktató gépezet minden gyermekbe beleplántált. Így lettem én is - noha vallástalan (zsidó) szülők gyermeke voltam - mélyen vallásos, ez azonban 12 éves koromban hirtelen véget ért. A népszerű tudományos művek olvasása során hamarosan meggyőződtem arról, hogy a bibliai történetek jó része nem lehet igaz. Ennek következményeként szinte fanatikus szabadgondolkodóvá váltam, amihez az az érzés társult, hogy az állam szántszándékkal hazudik az ifjúságnak. Ennek az élménynek az lett a következménye, hogy bizalmatlan lettem minden tekintéllyel szemben, szkeptikussá lettem a mindenkori társadalmi környezetben élő meggyőződésekkel szemben
...
ott állt előttem a tőlünk függetlenül létező külső világ, amely nagy és örök rejtély ugyan számunkra, de legalább részben hozzáférhető szemléletünk és gondolkodásunk számára. Szemlélése szabadulásként hatott rám ... félig tudatosan, félig tudattalanul az a legfőbb cél lebegett előttem, hogy ezt a személyünkön kívüli világot a lehetőségek keretén belül megértsem ... az e paradicsomba vezető út nem volt olyan kényelmes és csábító, mint a vallási paradicsomba vivő, de megbízhatónak bizonyult, s sohasem bántam meg, hogy ezt az utat választottam."
"Én egy mélyen vallásos hitetlen vagyok"

"Termés
zetesen hazugság az, amit vallásos meggyőződésemről egyesek írnak, s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik. Nem hiszek a személyes Istenben , s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.
[...]
Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, az etikát pedig kizárólagosan emberi ügynek tekintem, mely mögött nem áll semmiféle természetfeletti hatalom vagy tekintély., Az utóbbi idézetek forrása: Helen Dukas és Banesh Hoffmann (szerk.): Albert Einstein: The Human Side (Princeton University Press).
„Az a szó, hogy «isten», számomra semmi más, mint az emberi gyengeség kifejezése és terméke; a Biblia tiszteletreméltó, ám primitív és meglehetősen gyermeteg legendák gyűjteménye. Ezen számomra a legkifinomultabb értelmezés sem fog változtatni.”... „Számomra a zsidó vallás – mint minden más vallás – a lehető leggyermekdedebb babonák megtestesülése. És a zsidó nép, amelyhez boldogan tartozom, és amelynek mentalitásához erősen kötődöm, semmiben nem különbözik a többi néptől. Tapasztalataim szerint nem jobbak, mint más embercsoport, bár a legrosszabbtól megvédi őket a hatalom hiánya. Ettől eltekintve semmilyen szempontból nem «kiválasztott nép»”. (saját kézzel írt levél 1954-ben Erich Gutkind filozófusnak)

Ez az igazság és a tény. Tehát kérem senki sem feledkezzen meg róla, hogy Albert Einstein valóban vallásos és istenhívő volt gyerekkorában, de felnőttként már nem. A tudás nem hagy helyet a hitnek. Lehet valaki tudós egy bizonyos dologban és totálisan buta sok másban. A tudás egyazon dologban zárja ki a hitet, és nem egymástól teljesen független dolgokban.

Szólj hozzá!

Kitalálok valami nyilvánvaló Marha-ságot az Isten-ségekhez hasonlóan. Nagy "M"-mel, mert ebből csak egy van. Ezt a Marhaságot sokat tagadják. Mi értelme van nyilvánvaló Marhaságot tagadni? Tudományos és logikus szempontból semmi értelme.

Legyen ez a Marha-ság Karakutty.


Karakutty: A Mindenek Előtt Lévő Határtalan Karakutty teremtette Istent jókedvében az igazsággal együtt, hogy ez az állítás, biztosan igaz lehessen. Amúgy meg egy általam kitalált mesterséges szó, amit a "para", "Karakum" sivatag, "potty, putty" hangutánzó szavakból raktam össze. Azt kívántam vele bizonyítani játékosan, hogy definiálatlan dolgok létét, vagy nem létét lehetetlen eldönteni, továbbá egy logikai hurkot képeztem vele a világegyetem, Isten és Karakutty teremtéselméletében.

Szólj hozzá!

ateizmus stop.jpg

Az egyik legnagyobb gond az ateistáknál, hogy megragadtak a létezik-e a létezés szó "magvas" fejtörőnél. Az a másik legfőbb gond, hogy nem fogják fel, hogy Isten nem más, mint egy gyűjtőszó. Tehát az Isten gyűjtőszó létezik. Punktum. Hülyeségek tehát az "Isten nem létezik" és ehhez hasonló formátumú kijelentéseik. Ha egy ateista valami konkrét Isten létezését szeretné cáfolni, kétségbe vonni, vagy esetleg nem elfogadni a tényt, hogy létezik, mert az emberiség eddigi történelme során több mint tízezer különféle Istent teremtett, akkor mit is kell tennie? :

1. Megadni konkrétan az adott Isten paramétereit, mondjuk a nevét.

2. Megadni, hogy milyen időintervallumban kétkedik a létezésében.

3. Megadni, hogy a létezés milyen típusában kétkedik.

4. Talán nem árt megadni a helyet is

Mert ezek hiányában nem csak az Isten gyűjtőszóval kapcsolatos állítások, de a hasonlóan létrejött tagadások csak ostoba zagyvaságok, amire figyelni sem érdemes.

arnyekbox.jpg

 

Szólj hozzá!

dogma-is-bullshit1.jpg

 

Az ateizmus is hit? Milyen dogmákban hisznek az ateisták? Tudom fura és önellentmondásosnak látszó a kérdés, pedig nem az. A látszólagos önellentmondások feloldhatóak. Ugyanis egy olyan eszmerendszer, aminek logikátlan, vagy következetlen elvei vannak, azt biztosnak jelentik ki és kitartanak mellette bármilyen észérv ellenére, az bizony dogmatikus. Azt is tudom és el is ismerem, hogy az "Ateisták jellemző rögeszméi" cím sokkal jobb lenne, mármint a pszichológiai tudománya szempontjából, de az istenhitek jellemző dogmatikus voltával való párhuzam jelzése miatt még is ez maradt.

Eddig a következő ateistákra jellemző dogmákat leltem, amit tőlük idézek:

  1. "Az ateisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. Ennyi."
  2. "Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni."
  3. "Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek."
  4. "Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága. Gyenge ateizmus"
  5. "Semmiféle Isten nem létezik"
  6. "Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog"
  7. "vallástalan = ateista"
  8. "Az ateizmus olyan mint a nem-bélyeggyűjtés. Tehát ezért nem lehetnek dogmái"
  9. Az ateizmus egy vallás? Akkor ennyi erővel az egészség egy betegség!

Szólj hozzá!

Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén? Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni? Gondolkozzunk csak!

dawkins_papa_1350291710.jpg_400x284

Dawkins az ateisták pápája eljutott valameddig "Isten" tudományos definíciójának meghatározásában, de aztán meg is torpant. Azt már nem ismerte fel, hogy ez a mém az ateistákat is megfertőzi és azt sem, hogy gyógyítani is lehet. Gyógyító vakcina gondolatvírusok segítségével.

Richard Dawkins Az önző gén című könyvében szerepel: "Isten létezik, ha másképp nem is, olyan mém formájában, amelynek az emberi kultúra kínálta környezetben nagy túlélési értéke vagy fertőzőképessége van."

Tehát egy ateista leírta, hogy Isten létezik. Az a helyzet, hogy igaza is van, csak nem ment tovább a gondolkodásban.

ige_dawkins_mem.jpg

ige_dawkins_mem_angol.jpg

Szólj hozzá!

Anyag.jpgDefiniálja valaki az anyag fogalmát! Első látásra egyszerűnek látszik, de még sem olyan egyszerű, ha jobban belegondolunk. Meglepett, hogy ez is legalább olyan problémát jelentett, mint a definiálja valaki Isten fogalmát feladat. Szívesen vennék humoros meghatározásokat is. A jobbak bekerülnek a gyűjteményembe.


1. Def.
Az anyag mindaz, ami világunkat alkotja, s ez az anyag nem passzív valami, hanem épp annak kölcsönhatásaiban létező.

2. Def.
Fizikai szinten az anyag az, amit fizikai eszközökkel, kitalált mértékrendszer szerint lehet mérni. Ami a dualitás viszonyrendszerébe beleillik valamelyik "oldalon". Gondolom ez elég elemi szintű magyarázat. Abszolút szinten más kérdés. :-)

3. Def.
m*c^2-nyi energia összerendezve :-)

4. Def.
Hülye vagyok, nem értek hozzá, de miért is rossz az a definíció, hogy "anyag az, amit meg lehet fogni"? (biztos azért, mert erre majd azt mondjátok, hogy definiáljam a megfogást...)

5. Def.
Most nincs időm értekezni viszont van egy érdekes észrevételem: anyag (matéria) - anya (máter) Mi köze az anyagnak az anyához? Miért ebből származtatjuk? Magyarul és latinul is...

 

Szólj hozzá!

Egyesek szerint az Általános Isten definíciója egyenlő magával az istenhittel. Ezt a hamis vélekedést cáfolom kiegészítéseimmel és innentől már tudhatjuk is, hogy mi Isten, mi az Általános Isten.

A-Teizmus.jpeg

Annie Wood Besant (1847-1933)
”Eddig soha nem definiáltak egy olyan Istent, amely ne lett volna nyilvánvalóan önellentmondásos és képtelen, soha nem írták le Istent olyannak, hogy a fogalom róla az emberi gondolkodás számára lehetséges lenne.”

Definiáljuk Isten fogalmát
Isten logikus és tudományos igényű definíciója


A "definiálás" egy idegen szó, nem más, mint valaminek a meghatározása. Tehát meghatározzuk valaminek a legfőbb ismérveit, amely által össze nem téveszthetővé válik más egyéb dolgokkal. Miért is van szükség az általunk használt szavak definiálására? Mert a definiálás hiányában értelmetlenné válik az emberek párbeszéde, a kommunikációja, hiszen egy adott szón nem tudja az egyik fél, hogy mit ért a másik.

Szólj hozzá!

 

Az alábbi gyűjtemény segítségével készült el a számtalan már eddig is meglévő Speciális Isten definíció után az Általános Isten definíciója.

A-Teizmus.jpeg


Azt gondoljuk, hogy Isten fogalmának a meghatározása nem is lehet kérdés, hiszen annyira nyilvánvaló. Benne van a mindennapjainkban és így az egyik legáltalánosabban használt fogalmaink egyike. Nagyon sok köszönési forma, szólásmondásunk és káromkodásunk is kötődik Isten fogalmához. Isten áldjon, Isten veled, Isten tudja, az Isten áldását, az Isten verje meg, az istenfáját és még sorolhatnánk tovább. Először a barátnőmnek - aki mára már a feleségem és gyerekem anyja is - vetettem fel a kérdést, hogy tulajdonképpen tudják-e az emberek, hogy mi is Isten? Talán éppen azon a nagyon tanulságos, valós történeten nevetgéltünk, hogy Németországban az ottani keresztény demokrata párt CDU vezetőit kérdezték meg riporterek, hogy sorolják már fel a tízparancsolatot és egyéb nagyon egyszerű kérdéseket tettek fel a bibliából. A nyögdécselő, hiányos és figyelemelterelő válaszokból kiderült a népi-kereszténydemokrata párt vezetői alapjaiban nem ismerik a bibliát. Tehát lehet, hogy Istennel is ez a helyzet? Először lexikonokat és vallásokkal foglalkozó könyveket kezdtünk lapozgatni és az első meghatározás, ami a kezünkbe akadt az volt, hogy Isten a világmindenség ura. Elkezdtünk rajta gondolkodni és sehogyan sem volt logikus a meghatározás. Tehát nem volt mit tenni, megkérdeztem másokat az egyik Internetes vitafórumon. Ebből lett ezen sajátságos gyűjteményem, a hozzá írt dőlt betűs kommentárjaimmal együtt;

 

Szólj hozzá!

Volt egy ilyen nevű teológus, akinek a nagyon bonyolultnak látszó, és sokak által még bonyolultabbá tett, logikai és halmazelméleti elemeket is tartalmazó érve egyeseknek, a számtalan eddigi cáfolat ellenére még ma is helytálló és logikus. Pedig a cáfolat közérthetően, mai nyelvezettel, és viszonylag egyszerűen is megtehető.

Anselm_of_Canterbury.jpg
(Anzelm, Aosta, Olaszország, 1033. – Canterbury, 1109. április 21.)

Anzelm „logikai” Istenérvének közérthető és végső buktája


Megdöbbenve olvastam Geréby György az ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézete docensének az alábbiakban pontosan idézett, közember számára túlbonyolított, tudományosság látszatát magán viselő, ámde valójában áltudományos cikkét, Anzelm logikai istenérvével kapcsolatosan.

Szólj hozzá!

 

1 millió forintot fizetek* annak, aki a tudományos módszertannal létrehozott, Általános Isten meghatározása istenérvemet cáfolni tudja. Következetes érvekkel írásban,  vagy akár bemutatással, demonstrációval hogy az alapjaiban hibás. Mert a hibás istenérveket könnyű cáfolni, ahogyan többek közt magam is megtettem Geréby György az ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézete docense által konklúzívnak tartott Anzelm istenérvével.

1 millió forint.jpgJames Randi 1 millió dolláros kihívásához hasonlatosan -részben provokatív jellegű- díjat írok ki abban a témakörben, amiben biztosnak érzem magamat. Hozzá hasonlóan annyira biztos vagyok a következőkben pontosan megadott témában, hogy ezért 1 millió forintot teszek kockázatra, ha esetleg mégis tévednék. Nekem megér ennyit, ha esetleg valaki bizonyítani tudja, hogy eddig rossz irányban kutattam. Mert megóv a további felesleges energiapocséklástól. A kiérdemelt díj odaadását a teljes nyilvánosság bevonása is biztosítja.

A kihívásom elsődlegesen a hazai Szkeptikus Társaság tagjainak szól, ők inspirálták, nekik dobok kesztyűt, akiknél felvételi követelmény az ateista világnézet.

Címkék: a kihívás

442 komment · 7 trackback