Isten Teszt

1 millió forintot fizetek mert nekem megér ennyit, ha esetleg valaki bizonyítani tudja, hogy eddig rossz irányban kutattam. Mert megóv a további felesleges energiapocséklástól. A kiérdemelt díj odaadását a teljes nyilvánosság bevonása is biztosítja. " Mindenki tudja,hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja." Albert Einstein

egely kerék kisokos blog

Koan

Tudod, igazán nem értem a katolikusokat,  
sem a múltban, sem a jelenben.
Öltek az életért,
harcolnak a békéért,
gazdagszanak a szegényekért,
szeretkeznek a szüzességért,
kiközösítenek a toleranciáért,
gyűlölnek a szeretetért.

Érdemes ezt is megnézni

Utolsó kommentek

 

1 millió forintot fizetek* annak, aki a tudományos módszertannal létrehozott, Általános Isten meghatározása istenérvemet cáfolni tudja. Következetes érvekkel írásban,  vagy akár bemutatással, demonstrációval hogy az alapjaiban hibás. Mert a hibás istenérveket könnyű cáfolni, ahogyan többek közt magam is megtettem Geréby György az ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézete docense által konklúzívnak tartott Anzelm istenérvével.

1 millió forint.jpgJames Randi 1 millió dolláros kihívásához hasonlatosan -részben provokatív jellegű- díjat írok ki abban a témakörben, amiben biztosnak érzem magamat. Hozzá hasonlóan annyira biztos vagyok a következőkben pontosan megadott témában, hogy ezért 1 millió forintot teszek kockázatra, ha esetleg mégis tévednék. Nekem megér ennyit, ha esetleg valaki bizonyítani tudja, hogy eddig rossz irányban kutattam. Mert megóv a további felesleges energiapocséklástól. A kiérdemelt díj odaadását a teljes nyilvánosság bevonása is biztosítja.

A kihívásom elsődlegesen a hazai Szkeptikus Társaság tagjainak szól, ők inspirálták, nekik dobok kesztyűt, akiknél felvételi követelmény az ateista világnézet.

Szkeptikus Társaság. "A társaság elkötelezett a naturalista filozófia mellett, és ezzel összhangban csak ateistákat vesz fel tagjai közé. A szkepticizmust hangsúlyosan a valláskritikára is kiterjeszti, és programjában szerepel az, hogy a vallások és egyházak sem szent tehenek. Az ateizmus terén legaktívabb tagjai nagyrészt ugyanazok, mint akik a Szabadgondolkodó honlap ateista részlegével foglalkoznak, illetve ott szerepelnek." forrás  (Magyarország fejezetben olvasható) megjegyzés: Közben a Szkeptikus Társaság változásokon esett át.

A Magyar Szkeptikus Társaság több mint öt éve nem mer kiállni velem egy ilyen tudományos módszertant betartó vitára. Viszont az "Értelmes Tervezettség" hívőivel szégyenszemre hosszas nyilvános és hivatalos vitát folytatottak. Amelyben mint sok más hasonló média megjelenésükben, atv-s X-Aknák, Vágó István Képes Újság rovata stb eredendően végül is felsültek, megbuktak. Nem is kell ezeken a felsüléseiken csodálkozni, ha maga az elnökük Hraskó Gábor is annyira buta, hogy nem tud különbséget tenni a matematikai formális és a hétköznapi reális definíciók közt. Sőt arra sem képes, hogy azt a hibáját legalább utólag elismerje. kiegészítés: 2012.11.03.

 

Ez a nyilatkozat egy olyan pályázati felhívás szabályait foglalja össze, amely azokhoz szól, akik állításuk szerint rendelkeznek valamilyen racionális, logikus, kritizáló, hibakimutató, cáfoló képességgel a megadott témakörben. Mivel az ilyen képességek jellege és tartalma a legkülönfélébb lehet, minden pályázó számára specifikus feltételeket kell megállapítani. A pályázónak el kell fogadnia az alábbiakban felsorolandó szabályokat még mielőtt sor kerülhetne bármilyen hivatalos megegyezésre.

Én, Iván Gábor elemér, azaz IGe 1 000 000 (egymillió) magyar forintot fizetek annak vagy azoknak az ateistáknak, szkeptikusoknak, darwinistáknak, szabadgondolkodóknak, racionalistáknak, materialistáknak, naturalistáknak akik cáfolni tudják logikus és racionális érvekkel írásban, vagy demonstrációval, bemutatással, a tudományos igényességgel létrehozott Általános Isten meghatározásomat.  Tehát, ha be tudják bizonyítani, hogy alapjaiban hibás. Az Általános Isten meghatározás egészében a megadott link mögötti írásnál, a legtömörebben pedig itt olvasható.

Általános Isten (továbbiakban Isten); egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus. Istennel egyesek (az istenhívők) a világ és az élet keletkezését, felépítését, működését próbálják meg elképzelten és logikátlanul magyarázni, illetve élethelyzeteikre keresnek megoldást általa. Míg másokra (például az ateistákra, realistákra, naturalistákra, materialistákra, szkeptikusokra is ) Isten tudattalanul is olyan hatással lehet, hogy logikai és kritikai érzékük az istenhívőkéhez hasonlóan torzul bizonyos területeken.
ige_dawkins_mem.jpg
Olyan észrevételért és érdemi kritikáért, ami esetleg hozzájárul a további pontosításhoz, alátámasztáshoz és azzal szükségét érzem kiegészíteni 100.000 (százezer) forintot fizetek. Olyan észrevételért és érdemi kritikáért, amely hozzájárul a további pontosításhoz, alaposnak találok, de nem érzem szükségét a vele történő kiegészítésnek 10.000 (tízezer) forintot fizetek. Ez utóbbi alátámasztó, és nem cáfoló díjért bárki indulhat, istenhívők is. Díj nélkül is lehet indulni, csupán kedvtelésből.

Ennek a kísérletnek az alább következő szabályok és korlátozások között kell lefolynia:
 1. A pályázónak demonstrációs, bemutatásos cáfolási kísérlet esetén világosan előre meg kell mondania, és erről neki és nekem egyetértésre kell jutnia, pontosan milyen világnézetbe sorolható a pályázó, milyen határok között kell történnie a demonstrációnak (az időtartam, a helyszín és más változó feltételek tekintetében), és milyen alapon lehet majd a bemutatást pozitívnak illetve negatívnak minősíteni. Ez a legelső, legalapvetőbb, legfontosabb szabály. Bármilyen formában istenhittel rendelkező személy, ebbe a newage és az ezoterikus ágakat is beleértve, nem vehet részt pályázaton, hiszen számukra valamelyik speciális Isten létezése hitkérdés, ami nem egyeztethető össze azzal, hogy itt az Általános Isten létezését kellene cáfolni. Tehát csak ateisták, vagy ahhoz közelálló világnézetűek indulhatnak.
 2. Kizárólag a megállapodásnak megfelelő természetű és tartalmú, magyar nyelvű cáfolat a megállapított határokon belüli tényleges bemutatása fogadható el. Korábban megtörtént események anekdotikus elbeszélése nem fogadható el és nem vehető figyelembe. Nem érdekel, milyen elméletek vagy magyarázatok szolgálhatnak a bemutatásra kerülő cáfolat alapjául; ilyen anyagokat ne is küldjenek be. Konkrét logikai cáfolat fogadható csak el.
 3. A pályázó beleegyezik, hogy a bemutatással összefüggő dokumentumokat (fényképeket, magno- és videofelvételeket, írásos anyagokat) a Iván Gábor elemér, azaz IGe szabadon felhasználhatja. Bizonyos értelemszerű eseteknél természetesen a szerző, szereplő/-k megnevezésével.
 4. A cáfolási kísérlet úgy lesz megszervezve, hogy „bírálóbizottságra” nem lesz szükség. Az eredmény bármilyen megfelelő logikai készséggel rendelkező megfigyelő számára nyilvánvaló lesz azokkal a szabályokkal összhangban, amelyekben az összes résztvevő fél előre megállapodik a megejtendő cáfolat formáját illetően. A díj odaítélését illetően egymagam döntök, de van lehetőség szakértőket  bevonni kontrollnak döntéseim helyességét illetően. Kontrollt jelent a teljes nyilvánosság is.
 5. Amennyiben a pályázat csak írásbeli formában zajlik, a pályázónak egy nyilvános internetes helyen, ahol szabad kommentálási lehetőség is rendelkezésre áll (például blog.hu, blogger.com stb) szükséges cikk, vagy tanulmányszerűen közzétennie pályázati művét, maximum kb. 10.000 karakter (szóköz nélküli) nagyságban. A pályázó pályázata beadás, tehát a jelentkezés után már nem módosítható, amit az adott oldal biztonsági mentésével tudunk ellenőrizni. Fórumszerű elhelyezés nem elfogadható. A pályázó az http://istenteszt.blog.hu/ helyen tudja a pályázatát elindítani, beküldeni, az adott pályázata link elérhetőségének, valódi polgári nevének, életkorának, tágabb lakóhelyének (ország, város, megye) a megadásával és egy arcképfotónak a segítségével. Ezeknek nyilvánosan vállalható adatoknak kell lennie, a többi szükséges adatot lehet a háttérben bizalmasan kezelni.
 6. Az utazással, szállással kapcsolatos kiadások és/vagy a díj elnyerése érdekében felmerülő bármilyen más költség a jelentkezőt/pályázót terhelik. Más, a magyartól eltérő nyelven pályázóknak a fordítási költség is.
 7. A felhívásra történő jelentkezéssel a pályázó lemond minden törvény előtti fellépés jogáról Iván Gábor elemér, azaz IGe ellen, amelyeket az érvényben lévő jogszabályok megengednek. Ez éppúgy vonatkozik sérülésre, balesetre, egyéb testi vagy pszichés természetű károsodásra, mint anyagi vagy szakmai veszteségre. De az egyezség jelen pontja semmi módon sem befolyásolja a díj odaítélését.
 8. A pályázat bemutatása csak teljes nyilvánosság előtt, bárki számára hozzáférhetően történhet. Amennyiben a pályázó az egyezményben tételesen felsorolt feltételeknek megfelelően sikeresnek bizonyult, akkor Iván Gábor elemér, azaz IGe 90 napon belül kifizeti számára a díjat, azaz 1,000,000 magyar forintot. Egymillió forint lekötés formájában el van helyezve egyik nagy banknál számlán, az rendelkezésre áll.
 9. A jelen kihívás példányai bárki számára díjmentesen hozzáférhetők és az Internetről is letölthető.
 10. A jelen kihívást Iván Gábor elemér, azaz IGe egyedül tette közzé, anélkül, hogy ezzel bármilyen személy, ügynökség vagy szervezet megbízta volna. A pályázók elbírálásában azonban mások is bevonhatók, és bizonyos feltételek mellett mások kiegészíthetik a díj összegét. A felhívás kiegészítését és intézését IGe végzi. A IGe nem járul hozzá olyan kéréshez, hogy a díj harmadik személynél készpénz formájában kerüljön letétbe, vagy bármilyen más módon az általa történő eredményes és elfogadott díjazott kihirdetése előtt a számláról lekerüljön. A IGe nem foglalkozik ilyen haszontalanságokkal.
 11. A pályázat az alap megkötésen kívül nyitott mindenki számára a világ minden részéből, nemre, fajtára, képzettségre stb. tekintet nélkül, és az egymillió és az egy-százezer forintos díj egyszeri, a tízezer forintos díj háromszori elnyeréséig, de egyébként 2015.11 hó 01 napjáig marad maximálisan érvényben.  - Lásd az írás végét, mert a pénzbeli nyesés lehetősége 5 év után már megszűnt!
 12. MINDEN JELENTKEZŐNEK EGYETÉRTÉSÉT KELL ADNIA AHHOZ, HOGY A TESZT LÉTREJÖTTE ESETÉN MI SZÁMÍT A VÁLLALT CÁFOLAT SIKERES, ILLETVE SIKERTELEN DEMONSTRÁCIÓJÁNAK. Írásbeli pályázatnál nincs ilyen kikötés.
 13. A pályázaton természetesen James Randi maga is indulhat, hiszen ez a díj egyben az ő díjkiírása hibáira is rámutat.
 14. A pályázati kiírás és az Általános Isten levezetés is áteshet közben további pontosításokon általam és a pályázók észrevételei és pályázatai által. Ezzel kapcsolatosan naplózási kötelezettséget vállalok magamra. Az adott időpontban beadott pályázat természetesen csak az akkori kiírásnak megfelelően eshet elbírálás alá.
 15. A pályázatra írásbeli cikkekkel, tanulmányokkal jelentkezni a megadott végső határidőig folyamatosan lehetséges. Ezek minden  év március hónapjának eltelte utáni hónapban kerülnek az előzetes vizsgálat alapján három kategóriába. Az egyik a "Köszönöm a megtisztelő  pályázatod. Közzéteszem itt az oldalon, de díjazni nem tudom." A másik "Köszönöm megtisztelő pályázatod. Sajnos nem tartom közzétételre és díjazásra alkalmasnak." A harmadik "Köszönöm megtisztelő pályázatod. Közzéteszem az oldalon. Tovább értékelem, elemezem." Az előzetes vizsgálaton továbbjutott mindegyik pályázatra, a továbbjutást követően , részletes írásbeli választ és elemzést adok, amelyben megindoklom bármelyik díj elnyerésének, vagy el nem nyerhetőségének az okait. El nem nyerhetőség esetén erre a pályázó még három hónapon belül viszont reagálhat, amit szintén közzéteszek és az alapján megváltoztathatom álláspontomat. A közzétett pályázatokhoz kulturált hangnemben és érvelésekkel közben bárki kommentet írhat és befolyásolni is megpróbálhat.

Megjegyzés: Az előzetes megállapodáson túlmenő speciális szabályokat, kivételezéseket, feltételeket, standardokat vagy kedvezményeket kölcsönös megegyezés nélkül nem veszünk figyelembe, és az olyan jelentkezőket, akik az itt felsorolt szabályokat elutasítják, soha sem fogjuk pályázóknak tekinteni. Csakis ezen szabályok maradéktalan elfogadása után válik a „jelentkező” „pályázóvá”.
 
A pályázat, kb. 2 hét előzetes szemlére tétel és a szükséges részletezés és pontosítások után 2007 november 1-től indul.
 
Iván Gábor elemér, azaz IGe
 
 
Jelentkezőknek;
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy nem egy, akár  több szakdiplomával, tudományos fokozattal rendelkező pályázó, súlyos személyes kudarcként élte meg, hogy nem tudta teljesíteni, amire vállalkozott. A legkomolyabban tanácsolom, hogy még mielőtt szorítóba lép a díjért, megfelelően ellenőriztesse, valóban rendelkezik-e racionális és logikus kritizáló, hibakimutató, cáfoló képességgel. Ez nekem és számos pályázónak sok időt és munkát takarít meg azzal, ha előzetesen meggyőződik róla, hogy képességei csupán a képzeletében léteztek, gyakorlatban nem. Kérem, tegye ezt meg, és ne hanyagolja el ezt az elővigyázatosságot.
 
Geréby György, egyik vitapartnerem bemutatása:
 

Geréby György ( Budapest,1957.december 1.–) magyar filozófus, filozófiatörténész, tanszékvezető egyetemi docens a Közép-Európai Egyetem (CEU) Középkortudományi Tanszékén (Medieval Studies Department).

 

 

 

 

*A pénzbeli nyerési lehetőségre való pályázás, 2007 november 1-től,

5 év után,

2013.  február 05-én lezárva!


 Tehát aki sikeres, annak a dicsőséggel és az esetleges hírnévvel kell beérnie.

Címkék: a kihívás

442 komment · 7 trackback