Isten Teszt: IGe logikai istenérve és kritikai tesztelése

Utolsó kommentek:

IGe. 2019.04.22. 11:58:32

Lementés, ha törlődne:

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=151152205&t=9239225

Gergely Nagy_reformatus

hitkomisszár áltudományi teológussal való itteni kommunikáció,

az ő részéről skalp és trófeagyűjtő vita, a részemről gyógyítás,

belépési és indulási feltételei a következőek:

1. Egyértelműen azonosítsa magát vagy facebookon, vagy a honlapján, hogy itt ő ír és nem csak valaki visszaél a nevével, vagy azonos a neve. Tehát például az itteni hókuszpókolását oda is fel kellene raknia, hogy nyíltan vállalja és ő írta és nem más.

2. Nézzen előzetesen utána, és tanulja meg, mi a különbség a LÉTEZÉS és a VALÓSÁGOSSÁG szavak jelentéseinek, mert itt nincs időm ilyen dedós tanításokra, ha belekezdünk valamibe.

3. Azon kívül meg ne is készüljön semmiféle egyeztetésre, megegyezésre velem, mert már bebizonyította, hogy egy sunyi embör (Orosz László kigúnyolása) és így tiltják a vallásaim és erkölcsi szabályaim, hogy egyezkedjek bármiben is. Személyes vitáról meg eleve szó sem lehet. Nem szívok vele egy helyiségben levegőt, ameddig valamilyen szinten ki nem gyógyul a kényszerképzeteiből, meg az ő világnézete az über alles küzdésmódjából.

Bejegyzés: 1 millió forintos kihívás ateistáknak

TanBá · www.istenteszt.blog.hu 2019.04.20. 15:12:25

Kálvinista Apologetika logikátlansági példa
erkolcstan.blog.hu/2019/04/17/kalvinista_apologetika_logikatlansagi_pelda

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=151137625&t=9239635

"Gergely Nagy_reformatus 2089

Én csodálkozom azon, hogy ha valakinek ez a "szakmája", akkor az S5 elemi modális logikát miért nem ismeri (ami nem baj, csak akkor ne hülyézzen le másokat). Ugyanis bizonyos esetekben a lét lehetősége magának a létnek a bizonyítéka. A „lehetséges szükségszerű” ugyanis valójában „tényleges szükségszerű”. Hogyan?

Bármilyen p propozíció esetében, ha lehetségesen szükségszerű, hogy p igaz, akkor szükségszerű, hogy p igaz legyen. Ez azt jelenti, hogy p nem kontingens igazság, hanem olyan, mint az, hogy 2+2=4.

Fogalommeghatározások:
'~' rövidítés: 'nem így van'.
'◊' rövidítés: 'lehetséges, hogy'.
'□' rövidítés: 'szükségszerű, hogy' (vagy '~ ◊ ~')

Axiómák az S5 modális logikai rendszerben:

M: □ p → p
K: □ (p → q) → (□ p → □ q)
4: □ p → □□ p
5: ◊p → □ ◊p

Tétel: ha lehetségesen szükségszerű p, akkor ténylegesen szükségszerű p.

1. ◊ ~ p → □ ◊ ~ p (axióma 5)
2. ◊ ~ p → ~ ◊ ~ ◊ ~ p (□ meghatározása)
3. ~~ ◊ ~ ◊ ~ p → ~ ◊ ~ p (kontrapozíció)
4. ◊ ~ ◊ ~ p → ~ ◊ ~ p (dupla kizárás)
5. ◊ □ p → □ p (□ meghatározása)

1. Lehetséges, hogy nem p - szükségszerű, hogy lehetséges, hogy nem p.
2. Lehetséges, hogy nem p – nem lehetséges, hogy nem lehetséges, hogy nem p. (Tehát szükségszerű)
3. Nem nem lehetséges, hogy nem lehetséges, hogy nem p – nem lehetséges, hogy nem p
4. Lehetséges, hogy nem lehetséges, hogy nem p – nem lehetséges, hogy nem p
5. Lehetséges, hogy szükségszerű, hogy p – szükségszerű p

Tehát ha lehetséges, hogy létezik egy szükségszerű létező, akkor létezik egy szükségszerű létező.

Kicsit érthetőbben:
lehetséges: igaz egy lehetséges világban
szükségszerű: igaz minden lehetséges világban

Lehetséges, hogy szükségszerű: van olyan lehetséges világ, ahol minden lehetséges világban igaz... tehát minden lehetséges világban igaz."

Bejegyzés: 1 millió forintos kihívás ateistáknak

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.04.13. 10:50:59

R. Dawkins; "Isten létezik..." féle... KényszerképzetIsten
is pont ott és pont úgy létezik, mint ahogyan leírta,
csak éppen ateistákat is megfertőzte.
Bizonyítva és már gyógyítás alatt.

Bejegyzés: Richard Dawkins az ateisták pápája

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.04.13. 10:48:48

R. Dawkins; "Isten létezik..." megállapításával én egyetértek, meg is erősítettem.
Több dologban túl is léptem rajta. Mert ha már így és ebben a formában LÉTEZIK ISTEN,
akkor azt nem tagadni, hanem gyógyítani kell.

Mert a KényszerképtetIsten is pont ott és pont úgy létezik, mint ahogyan leírta, csak éppen ateistákat is megfertőzte

Bejegyzés: Richard Dawkins az ateisták pápája

TanBá · www.istenteszt.blog.hu 2019.03.31. 09:52:48

Vita Isten létezéséről - Erdélyi Ágoston vs Nagy Gergely, 2019
www.youtube.com/watch?v=5q52IxTDRNA
A GONDOLKOZNI NEM TUDÓ Ágoston hányszor mondta ki azt a szót, hogy "Isten"? Nos ez a lényege ennek. Ateista támogató gerilla marketing a judeokereszténységnek. Amennyiben gondolkodó és értelmes ember lenne Ágoston és "Isten" helyett helyesen Jahve-t mondana, rögtön nem akarna senki sem vitázni vele ingyen segítség elmaradása miatt. Magyarán a monoteisták kihasználják a buta ateistákat. Itt is ez történt csak.

Bejegyzés: Ateizmus mint tagadásvallás képekben

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.03.11. 09:45:50

Isten tudományos definíciója IGe korai verzió:

Isten egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus. Istennel egyesek (az istenhívők) a világ és az élet keletkezését, felépítését, működését próbálják meg elképzelten és logikátlanul magyarázni, illetve élethelyzeteikre keresnek megoldást általa. Míg másokra (például az ateistákra, realistákra, naturalistákra, materialistákra, szkeptikusokra is ) Isten tudattalanul is olyan hatással lehet, hogy logikai és kritikai érzékük az istenhívőkéhez hasonlóan torzul bizonyos területeken.

Isten tudományos definíciója IGe beérett verzió:

Isten = gyűjtőfogalom

1. emberek által teremtett fő mítoszlények

2. egy kényszerképzet

Isten tudományos definíciója IGe tesztelt, de elvetett verzió:

Isten = gyűjtőfogalom

1. emberek által teremtett fő mítoszlények

2. tömegpszichózisos kényszerképzet

3. vágy-vezérelt kívánalom

Bejegyzés: Általános Isten meghatározása

IGe. 2019.02.21. 08:30:23

Most és ma vettem észre, hogy Dawkins is érintette azt a gondolatkört, amit én már régen a gyakorlatban művelek. A rálelés oka az volt, hogy a Gyógyító Vakcina GondolatVírust át kezdtem nevezni: Gyógyító Vakcina ElmeVírusra. Rákerestem ez utóbbira a goggléban és ezt adta ki:

"Visszatérve a vírusok pozitív célokra való alkalmazásának lehetőségeihez, vannak javaslatok a "rablóból pandúr", vagy a "tolvajjal fogjuk meg a tolvajt" módszer bevetésére. Egyszerű megoldás lenne fogni egy létező anti-vírus programot és becsomagolni, mint "robbanótöltetet" egy ártalmatlan önreprodukáló vírusba. "Közegészségügyi" szempontból az anti-vírus szoftverek járványszerű terjesztése különösen hasznos volna a pusztító vírusok ellen legvédtelenebb számítógépek esetében, mely gépek tulajdonosai válogatás nélkül cserélgetik a kalózprogramokat - ugyanolyan védtelenek lesznek a gyógyító anti-vírusok terjedésével szemben. Még hatékonyabb anti-vírusok - ahogy az immunrendszer - "tanulhatnának" vagy "fejleszthetnék" támadó képességüket, bármiféle vírussal találkozzanak is."

Terebess Ázsia E-Tár
Richard Dawkins
Elmevírusok
terebess.hu/keletkultinfo/rdawkins4.html

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.02.16. 12:02:34

ŐsrobbanásIsten elmélet :-) Vallási modell. Teremtés deista trükkös elmélete. Ellent mond a logikának és az ok és okozat elvének.

A dolog nem logikus, nem tudományos és icike-picika kis adatból von le olyan következtetést, ami baromság.

A MagnaFánk és a MagnaZorb modell esetén is van tágulási szakasz, de attól még nincs egy abszurd kezdet.

Kezdetek kezdete. Körforgás van, ami a világban és a természetben sokkal logikusabb. Az az alapeleme.

Amit a link mögötti képen szereplő Belga katolikus pap talált ki.

... és egy béna manó és ingyenes menő sírhelyért cserébe, a Pápai Akadémiai Társaság tagjaként, demagóg propagandával tovább népszerűsített.

Idő rövid története könyv: Sehogy sem lett egy emlékezetes mű és sejtem is hogy miért lett sláger ... mert futtatták és divatot csináltak belőle. Főként az USA-ban, a sok time square (tér) new york times (újság) híradók stb de főként a Pápai Tudományos Akadémia céljainak támogatása miatt:

Itt egy sztárolás és a hitkomisszár munka érintése, amiért történhetett:

Stephen Hawking világszerte ismert sikerkönyve, Az idő rövid története, mérföldkő volt a tudományos ismeret- terjesztés történetében. Ennek csak egyik oka a szerző lebilincselő stílusa, a másik viszont az általa tárgyalt lenyűgöző témák: a tér és az idő természete, Isten szerepe a teremtésben, a Világegyetem története és jövője.

Az ​angol szerző ugyanannak a tanszéknek a vezetője Cambridge-ben, amely valamikor Sir Isaac Newtoné volt. Teljesítményét Einsteinével veti össze a tudományos közvélemény. Hawking az Univerzum keletkezésének és megszűnésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek a kutatója. Könyve olvasmányosan, szellemesen foglalja össze a “teremtés” legfontosabb kérdéseit.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.02.11. 11:00:18

A legnagyobb para-jelenség
a világunkban, történelmünkben és a pszichológia tudományában egyértelműen:
"ISTEN"
és számos más para dolog után ennek is megfejtettem a tudományos és logikus magyarázatát és már mint tömegpszichés betegség több mint 15 éve eredményesen gyógyítom is.

Hát erről is lemaradt, mind Paulinyi, mind Vassy, ebben is megelőztem őket, de köszönet jár nekik érte, mert ha nincsenek ilyen kamu-tudós emberek a világban, soha az életben nem foglalkoztam és gondolkoztam volna ezen ilyen sokat. Ők és a hasonló kamu emberek Hraskó, Vágó, Egely, Brendel, Szilágyi ... ösztönöztek. Nekik köszönhetem a leendő világhíremet is.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

HEL Blog · http://he-liga.blog.hu 2019.01.23. 08:19:12

Itt pattant ki a fejemből az ÖTLET a SEJTÉS:

Fórum » FILOSZ » Vallás, Filozófia » Napi bölcsesség

2552 hozzászólásnál a panteizmus elemzéséből indult

valami ilyesmiből:

teizmus <-> ateizmus ?

monizmus <-> panteizmus - na az igen

...........................................................

A panteizmusban nincs teremtés.

Körforgásos ciklikusság jellemzi,

akárcsak a többi életciklust.

.........................................................

ŐsrobbanásIsten még zagyva, de

már pelenkázzák és tisztába teszik.

Több volt, Tűzijáték, Durr és zutty váltakozás.

Életciklus: Víz körforgása a földön. Ami az életünk egyik legfontosabb része.

..............................................................

Vagy lesz ŐsrobbanásIstenból egy szép kerek, középen icikepicike lukkal rendelkező fánkocska

Ami ciklikusan pörög saját magán belül.

A külső legszélesebb átmérőjén lévő dolgok szépen haladnak egyre beljebb és beljebb egymáshoz (fekete luk)

Aztán amikor ott átjutnak szépen kijönnek a másik oldalon és ott tágulgatnak.

Ameddig el nem érik a maxot és megint szükülgetnek.

................................................................................

Agyalj rajta, meg a MagnaFánk elméleten is.

Az emberi agy képes önmaga becsapására, de hát még a téridő kontinuum mire nem képes.

Összekeveri a jelent a jövőt és a múltat :-)

Egy kis távolság, sebesség, idő megváltoztatása meg se kottyan neki.

...............................................................................................

Isten ma zsíroskenyér

ŐsrobbanásIsten tegnap MagnaFánk és ma már MagnaZorb

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.01.19. 11:19:31

Egy értelmes kérdés kellene a leginkább.

"Isten" nálad?
1. Isten = IGe tudományos meghatározása: Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet
2. Isten = JahveZsidóSátánIsten, amit a tóra/biblia/korán leír
3. Isten = panteista Isten
4. Isten = dualista Isten
5. Isten = más monoteista Isten ( amit nem a tóra/biblia/korán ír le)

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.18. 08:10:36

Tehát a teizmusnak nem igazán az ateizmus az ellentéte
teizmus <-> ateizmus ?
monizmus <-> panteizmus - na az igen

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.16. 11:43:04

A tudományos módszertan szerint,

ha volt általam nem ismert akárki,

aki ezzel foglalkozott,

akkor a két külön történt tudományos kutatás megerősíti egymást.

Hiszen a tudománynak pont az a lényege,

hogy nem csak előttem, de utánam is bárki ha ugyan azt megteszi,

akkor vagy azonos, vagy közel azonos eredményt kap.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.16. 07:15:07

Keresésem más megfogalmazásban:

Volt-e, van-e valaki, rajtam kívül, aki "Istent" átfuttatta a tudományos módszertanon?

Egy kis segítség, annak aki nem értené a kérdést:

Nagyon sok úgynevezett logikai istenérv van, ami bizonyítani próbált, de mind elbukott.
Anzelm ontológiai istenérve
Descartes ontológiai istenérve
kozmológiai istenérv
Pascal valószínűségi érve
Aquinói Szent Tamás, az „első mozgató”-érv
moralitás-érv
Gödel ontológiai istenérve (híres tudós, matematikus)
William Paley tervezettség-érve (teleológiai istenérve)

Miért? Mert nem tartották be a tudományos kutatás módszertanát.
Már eleve egy tudománytalan Isten meghatározásból indultak ki.
A vizsgálataikban is csaltak és csúsztattak.

A dolgot ott kell kezdeni, először tudományosan definiálni Istent,
aztán már át is lehet futtatni a tudomány módszertanán.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.15. 08:27:53

Isten tudományosan = Gyűjtőfogalom

Isten vallásilag, vagy metafizikailag = Bármi lehet

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.11. 15:30:18

Magyarán Darwin későbbi kollégája Dawkins (mennyi azonos betű a nevükben) megállapítja és leszögezi, hogy Isten nem azért maradhatott fenn és nem pusztult ki az emberi mém-ek sorából, mert a legjobb, vagy a legokosabb, hanem azért mert evolúciós szempontból túlélő volt.
a legagresszivebb és
legjobban alkalmazkodó volt.
Eddig.

Bejegyzés: Richard Dawkins az ateisták pápája

IGe. 2019.01.11. 10:02:41

Hát Gödel meg Eisntein házi jóbarátja volt és Nobel-díjas még is hülyeség az Anzelm érvére vetített Gödel logikai istenérve.
Maga is felismerte. Bele is golyózott.

Nem helyes logikailag.
Mert a premisszáknak is szükségszerűen jónak kell lenniük.
Tehát a matematikai logika egy modellrendszer és ha abba rossz elemeket rak valaki, akkor az hiba.

Víz = H2So4 Aki ilyet elfogad helyes premisszaként, az logikátlan és tudománytalan.

Tehát egy jó modellrendszerben a premisszáknak és a szabályoknak is jónak kell lennie.

Az egy abszúrd dolog, hogy egy rossz premisszát jónak kell elfogadni és vizsgálni sem szabad a jóságát.

Azt max a formális definiálás és a formális logika engedi meg
A reális definiálás és a reális logika kizárja.

Bejegyzés: Anzelm istenérve, avagy az Isten egyenlő az Emberi Ostobasággal

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.01.10. 11:15:04

Kérdezgetem, sok helyen, de eddig senki rajtam kívül:

Egy kis segítséget kérnék. keresem,
hogy volt-e, van-e, aki "Istent" átfuttatta a tudományos módszertanon?
Egy kis segítség, annak aki nem értené a kérdést:
Nagyon sok úgynevezett logikai istenérv van, ami bizonyítani próbált, de mind elbukott.

Anzelm ontológiai istenérve
Descartes ontológiai istenérve
kozmológiai istenérv
Pascal valószínűségi érve
Aquinói Szent Tamás, az „első mozgató”-érv
moralitás-érv
Gödel ontológiai istenérve
William Paley tervezettség-érve (teleológiai istenérve)

Miért? Mert nem tartották be a tudományos kutatás módszertanát.
Tehát ezen nem is minősülnek annak, csak ahhoz közelinek, amit kérdezek.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.07. 11:41:55

Segíthettek a pontosításban:
Isten tudományos meghatározása pontosítás:

Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

Ez némileg pontosabb, de hosszabb is. A rövidség miatt régebben lehagytam, de kell:

I. Verzió
Isten = gyűjtőfogalom
1. emberek által teremtett fő mítoszlények
2. egy tömegpszichózisra alapuló kényszerképzet

II. Verzió
Isten = gyűjtőfogalom
1. emberek által teremtett fő mítoszlények
2. tömegpszichózisos kényszerképzet

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. 2019.01.05. 21:59:50

E = MC2

C = a sebesség és ami nem lehet több jelen helyzetben a fény max sebességénél.

Igen ám, de más a helyzet, ha olyan információhordozó akármi viszi-hozza az információt, aminek nincs tömege.

Ez magyarázatot adhat sok parajelenségre és "időutazásra"

- ha megfejtik.

- most még csak sejtések és sci-fi filmek vannak és egy-két bizonyíthatatlan elmélet

Mert ha ez beigazolódik, akkor igaz lehet Paul Davies (Isten gondolatai könyve) elgondolása is. Hogy maga az emberiség, vagy egy számítógép ér el olyan fejlettségi fokra, hogy az időben visszanyúlva "megteremti saját magát. Ergó igaza leehet a buddhistáknak, akik szerint MI magunk vagyunk saját magunk Istene.

Bejegyzés: Isten definíciói