Isten Teszt: IGe logikai istenérve és kritikai tesztelése

Isten Teszt

Általános Isten meghatározása

2017. február 18. - IGe

Annie Wood Besant (1847-1933) írta: ”Eddig soha nem definiáltak egy olyan Istent, amely ne lett volna nyilvánvalóan önellentmondásos és képtelen, soha nem írták le Istent olyannak, hogy a fogalom róla az emberi gondolkodás számára lehetséges lenne.” - Eddig, de innét már nem igaz, mert már megtörtént.

sok_isten_imadata.jpg
Definiáljuk Isten fogalmát


A "definiálás" egy idegen szó, nem más, mint valaminek a meghatározása. Tehát meghatározzuk valaminek a legfőbb ismérveit, amely által össze nem téveszthetővé válik más egyéb dolgokkal. Miért is van szükség az általunk használt szavak definiálására? Mert a definiálás hiányában értelmetlenné válik az emberek párbeszéde, a kommunikációja, hiszen egy adott szón nem tudja az egyik fél, hogy mit ért a másik.

Egy példa Isten definiálásának szükségességére: Isten, egy az ezt a szót nem használó ember, vagy embercsoport számára semmit sem jelent. Hasonlóan, mint az általam példának felhozott Karakutty szó sem jelentett senkinek semmit, amíg nem definiáltam. Persze a mindenek előtt lévő, határtalan Karakuttyot, mint Isten teremtőjét már egyre többen ismerik, de itt van például Zarahurmara, aki szerintem rajtam kívül tényleg keveseknek jelent valamit. Tehát beszéljen nekem valaki Zarahurmaráról, vagy döntse el, hogy létezik-e, vagy nem, definiálás nélkül. Aligha hiszem, hogy ez menni fog. Tehát ezért kell az Isten szót is definiálni.
hazugsag_vallassa_2.jpg
Isten logikus és tudományos igényű definiálása:
A tudományos módszertannal történő bizonyításnak és a logikus gondolkozásnak bizonyos szabályszerűségei vannak, amit a vallások, és sokszor a filozófusok sem tartanak be. Ez alapvetően nem baj, hiszen a Micimackó rajzfilmektől sem várjuk el, hogy tudományos igényűek legyenek. Tehát a vallások is jellemzően ezért logikátlanok és tele vannak belső önellentmondásokkal. A tudományos bizonyítás szabályai szerint viszont addig egy elméletet, nem szabad elfogadni, amíg a belső önellentmondásait nem tudtuk feloldani. Ezért Isten tudományos igényű, vagy logikus definíciójában nem lehetnek önellentmondások, és le kell fednie a külső független szemlélő számára a mások által képzett isten definíciókat is. Ezt nevezem én Általános Istennek, vagy általános Isten definíciónak. Speciális Isten definíciónak, meg azt nevezem, ami csak egy adott vallás, vagy egy adott környezetben megfelelő, de már mások által definiált Isten definícióval ütközik. A könnyebb érthetőség miatt felsorolok néhány ilyen speciális Istent: Aton, Hórusz, Mithrász, Dionüszosz, Attis, Krisna, Baál, Thor, Wotan, Borvo, Jahve azaz a bibliai Isten, Allah, Ré, Zeusz, Siva, Ahura Mazdá, Nagy Manitu.

Másrészt a tudományos eljárás azt is jelenti, hogy egy adott dolognak a leírása szerint és általános érvénnyel működnie is szükséges. Röviden igazolhatónak kell lennie. Ami nem igazolható, az nem lehet tudományosan elfogadott.

Tehát akkor határozzuk meg Isten-t. Keressük meg és írjuk össze, hogy mi Isten és mi biztosan nem Isten. Ha ezt nem tesszük meg, akkor bizony Isten bármi lehetne, akár zsíros kenyér is, mint az egyik Internetes vallás, filozófia fórumon nagyon bölcsen megjegyezték. Másrészt valamiről eldönteni, hogy létezik-e, vagy sem, csak akkor lehetséges, ha előbb megmondjuk arról a valamiről, hogy mi is egyáltalán, mik az ismérvei. Tehát hogyan is lehet Istent meghatározni?

1. Az a szó, hogy Isten biztosan létezik, tehát egyszer valaki kitalálta ezt a szót.

2. Mivel ez már elég régen lehetett, eléggé nehéz lenne a személyt, vagy személyeket meglelni.

3. Meg kell hát vizsgálnunk, hogy akik manapság használják ezt a szót, mit értenek alatta.

4. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megkérdezzük az Isten szót használókat, és megnézünk néhány lexikont.

5. Ezt két éves gyűjtőmunkával megtettük és jelenleg van közel százharminc nagyon különböző Isten meghatározásunk gyűlt össze. Kérem most mielőtt továbbmennének, feltétlenül olvassák át az Isten definíciós gyűjteményt, mert különben nem lesz érthető a levezetésem többi része !

6. Hogyan tudjuk a közel százharminc egymástól nagyon különböző meghatározásból leszűrni Isten valódi meghatározását?


Mit lehet tenni ezekkel a mindenfajta cenzúrázás nélkül, összegyűjtött Isten definíciókkal?

1. Legelőször a halmazelmélet alapján igyekezzünk azonos és gyakran előforduló elemeket keresni, de ezzel sehova sem jutunk, mert túlságosan eltérőek az Isten definíciók.

2. Igyekezzünk kiszűrni a jónak vélt definíciókat és elemezzük azokat. Ezzel sem jutunk sokra, hiszen a legtöbb definíció, vagy eleve önellentmondásos, vagy logikai hibák vannak benne, továbbá mi alapján is dönthetnénk el, hogy mi a jónak vélt, és mi az, ami nem az.

3. Állítsunk fel mi magunk jellemző teóriákat és elemezzük, hogy azok közül melyik felel meg a legjobban a jelenlegi tudásunk szerinti valóságnak.

Tehát a teóriák;

Kérem nem megdöbbenni a szokatlan kifejezéseken, mert a tudományos bizonyítás és a logikai láncok felállítása miatt szükség van, ezen példákra. Jelenleg a következő teóriákat állítottuk fel Isten definiálásához:
 1. * Isten a legelcsépeltebb, emberek által használt közhely
 2. * Isten az a valami, vagy valaki ami-aki a világmindenséget teremtette
 3. * Isten csak egy metafizikai fogalom
 4. * Isten csak egy általános mítoszalak gyűjtőfogalma
 5. * Isten csak egy kitalált figura, akár csak Micimackó
 6. * Isten létezik és a mindenek előtt lévő határtalan Karakutty teremtette az igazsággal együtt jókedvében
 7. * Isten az, amit a biblia nevű könyvben leírnak
 8. * Isten csak egy paradoxon
 9. * Isten a legnagyobb parajelenség
 10. * Isten a mindenség, Isten az, aminél nagyobbat nem lehet elképzelni
 11. * Isten csak egy Babig. Tehát olyan értelmezhetetlen szó, amiről a használói nem tudják megadni, hogy mi babig és mi nem babig
 12. * Isten egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus (ez zanzásított,a teljes verzió az elemzéseknél)
 13. * Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet 

E l e m z é s e k:

I. teória
Isten a legelcsépeltebb, emberek által használt közhely.

Használják nagyon sokan mindenféle értelmezés nélkül csupán megszokásból, akárcsak más közhelyeket is. Még ateisták is. Példák: Isten ments, az Istenfáját, Isten tudja, az Istenit stb... Viszont sokan a megszokásból és utánzásból eredő használaton kívül más jelentőséget is tulajdonítanak neki.

II. teória
Isten, az a valami, vagy valaki ami-aki a világmindenséget teremtette

1. A világmindenség fogalmát tisztázni kellene. No de ettől most tekintsünk el.
2. A világmindenségnek miért lenne szüksége teremtőre?
3. Ha világmindenségnek szüksége van teremtőre, akkor a logika szabályai szerint Istennek is szüksége van egy teremtőre.
4. Ha Istennek nincs szüksége teremtőre, akkor a világmindenségnek miért lenne szüksége teremtőre? Tehát Isten nem egyszerűsíti, hanem feleslegesen bonyolítja a világ megérthetőségét és Ockham borotvájának elvét alapul véve elvethető.

Ockham borotvájának elvét írja le egyszerű és közérthető példázattal a magyar mese a kőlevesről. Ami a mesében, a kő a levesben, az Isten a világban. Felesleges összetevő. Nyugodtan eldobható, mert a leves (a világ) még nélküle is pont ugyanaz marad. Körülbelül ennyi a természettudományos bizonyítás az elvethetőségre, az érthetőség miatt nagyon leegyszerűsítve.

III. teória
Isten csak egy metafizikai fogalom

Ezt a választ az egyik Internetes tudomány fórumon kaptam, és sok minden megerősíti, hogy egyes tudósok metafizikai fogalomnak kívánják tartani Istent. Magát a metafizikát nem tekintik egzakt tudománynak, hanem inkább amolyan művészeti ágnak. Egyébként tényleg így is van. A metafizika nem tudomány, hiszen nem ellenőrzi le sem valós körülmények között, sem logikailag állításai helyességét. Ezzel természettudomány egyes képviselői azt kívánják érzékeltetni, hogy Istennel a tudománynak nem kell foglalkoznia, mert akárcsak a metafizika, kívül esik, elkülönül tőle. Szerintem, helytelen álláspont, hogy a tudomány képviselői, ilyen-olyan okokra hivatkozva, nem kívánnak egy ilyen sokakat foglalkoztató témát komoly tudományos vizsgálat és elemzés alá vonni, attól függetlenül, hogy jellemzően, nagyon is sokszor, Ők maguk is példálóznak vele.

IV. teória
Isten csak egy általános mítoszalak gyűjtőfogalma

Mivel Isten fogalma a föld számos és különböző területén megjelent, mint fő mítoszfigurájának neve, lehetne ez a helyes meghatározás. Attól nyugodtan eltekinthetünk, hogy egyes csoportok kizárólag a saját mítoszfigurájukat tartják az egyedüli és egyetlen Istennek és ezért az isten/Isten írásmóddal próbálnak érvelni. Tudományos szempontból nem tekinthetjük, sem a bibliában, sem a koránban, sem semmi más könyvben leírt istent/Istent kizárólagosnak. Tehát Isten bizonyos szempontból tényleg gyűjtőfogalom, de mivel nagyon erős érzelmi reakciókat vált ki az emberekből, ettől sokkal többnek kell lennie. -szemléltető példa: Isten ugyanolyan gyűjtőfogalom, mint az autó. Akárhányszor leírhatja valaki, hogy csak egy autó van, ettől még nem lesz igaza. Az emberek nem hülyék és látják a sok autót az útjainkon. Akárcsak a sok Speciális Istent is látják a vallási piacon.

V. teória
Isten csak egy kitalált „figura”, akár csak Micimackó.

Nagyon sok érv szól e teória mellett, hiszen több adat szerint egyértelműnek látszik, hogy Isten „figuráját” is az emberek teremtették. Akárcsak Micimackóét. Viszont a Micimackó irodalmi és rajzfigurában vannak olyan sajátosságok, amelyek mégis egyben tartják a kitalált figurát. Isten, pedig annyira sokrétű, hogy nem egyértelmű az egyik ember számára a másik jelképrendszere. Tehát Micimackót bizonyos sajátosságok között könnyű felismerni, de Istennel ez nincs így.

VI. teória;
Isten létezik és a mindenek előtt lévő határtalan Karakutty teremtette
az igazsággal együtt jókedvében.

Ez egy igazi logikai hurok, hiszen Karakutty létét csak Isten létével együtt lehetne megcáfolni. (vagy megerősíteni) Ha Isten létezik, akkor Karakuttynak is léteznie szükséges. Igaz ebben az esetben, ebben a logikai körben, sem Istenről, sem Karakuttyról nem tudtunk meg semmi lényegeset, de jól feladtuk vele a leckét Karakutty létének cáfolhatatlanságára az istenhívőknek, vagy az antikarakuttyistáknak. Ez amolyan róka fogta csuka esete visszatükrözve.

VII. teória
Isten az, amit a biblia nevű könyvben leírnak

Hát ezzel sem leszünk sokkal előrébb, mert abban a könyvben, annyi mindenféle önmagának szöges ellentétben lévő dolgot neveznek Istennek, hogy könnyen felmerül bennünk a szerzők és a szerkesztők ép elméjének kérdésköre, amennyiben ezt a könyvet nem tanmesék gyűjteményének és mítosznak szánták, hanem valóságos és logikus történeteknek hiszik szóról szóra. A könyv szerint egyszer Isten mintha egy személy lenne, egyszer meg, mintha egy a háromban. Egyszer mintha szeretne minden embert, egyszer meg leöldös városokat, az özönvíz történetnél meg szinte mindenkit. Egyszer azt írják róla, hogy mindenható, utána meg a föld, akkori gyér népességét sem tudta a saját erkölcsi normáira alakítani egy csettintéssel. Már azt is nehéz eldönteni a könyvben leírtak alapján, hogy az a személynek leírt valami, amit Istennek neveznek benne, emberszerető, vagy inkább egy szörnyeteg. Szerényen magabiztos, vagy a legnagyobb önbizalom hiányban szenvedő egoista diktátor, aki elvárta mindenkitől, hogy feltétel nélkül csak Őt imádja, vagy féljen tőle.

Tehát a biblia nevű, mítosz és tanmese gyűjtemény, könyvet Isten tudományos igényű vizsgálatánál figyelembe vehetjük, de a benne lévő leírások egyikét sem fogadhatjuk el. Ugyanez mondható a többi Isten leírását próbálkozó vallási könyvekről is.

VIII. teória;
Isten csak egy paradoxon

Sokan szeretnék Istent paradoxonnak, önellentmondásnak beállítani. Tehát olyan dolognak, aminek sem a léte, sem a nemléte nem bizonyítható és önmagába záródó logikával működik. Ha a bibliában leírt Istent nézzük valóban önellentmondásos a leírása, hiszen aminek ott állítják, ott abban a könyvben, bebizonyosodik az ellenkezője is. Például állítólag végtelenekig jóságos, de azért többször kiirt városokat és szinte az egész emberiséget kényére-kedvére. De haladjunk tovább, mert lehet, hogy lelünk olyan teóriát, ahol az ellentmondások már nem is ellentmondások. Nem minden paradoxon megoldhatatlan, vannak látszólagos paradoxonok is.

IX. teória;
Isten a legnagyobb parajelenség

Parajelenség: olyan működő, vagy működőnek vélt jelenség, vagy dolog, amelyre még nem létezik tudományos magyarázat. Például: Hogyan lehet mezítláb sértetlenül átmenni izzó parázsszőnyegen. Itt az a gond, hogy Isten, mint a parajelenségek többsége, amelyek ellenőrzött és a "csalást" kizáró körülmények között, tehát kettős vakpróba esetén nem működnek, szintén nem működik a leírásának megfelelően. Főként a bibliai elvek szerint nem működik. Hozzá kell tennem, hogy itt nem beszélhetünk minden esetben szándékos csalásról, hanem arról, hogy az embernek saját önmaga tapasztalatában sem szabad hinnie, ha azt nem ellenőrzi le, mert az emberi elme képes önmaga becsapására is.

X. teória;
Isten a mindenség, Isten az, aminél nagyobbat nem lehet elképzelni

A mindenség csak egy szó, mégpedig egy absztrakció. Önmagában értelmesen nem is létezhet meghatározásként. Tehát hozzá kell mindig tenni, hogy miből és milyen halmazon belül minden. Mint például minden gépkocsi Magyarországon. Nem véletlenül nem létezhet a matematikában szuper halmaz. Tehát olyan halmaz, amely magába foglalja az összes halmazt. Hiszen az összes halmazt nem vehetjük már körbe még egy halmazzal, mert közben elfogytak a rendelkezésre álló halmazok. Ha megengedjük egy szuper halmaz létezését, ami ellent mond a józan észnek, akkor meg kell engednünk több szuper halmaz létezését is. Tehát ha a bibliai Isten létezését elfogadjuk, mint szuper halmazt, akkor el kell fogadnunk Isten teremtőjének a mindenek előtt lévő határtalan Karakutty létezését is. Hasonlóan a legnagyobb szám sem létezik, csak absztrakcióként, a gyakorlatban nem, hiszen senki sem tud olyan számot mondani, amihez én, vagy bárki ne tudna egyet még hozzáadni, vagy megduplázni.

Éppen ilyen elvek szerint hibás Anzelm logikai isten érve is, amely azt mondja ki, hogy Istennél nem lehet nagyobbat elképzelni. Dehogy nem. Simán el tudok képzelni két, sőt három Istent is. Ha pedig én el tudok képzelni több Istent is, akkor más is, és akkor bukott Anzelm érve.
Tehát a szavakkal és önmagukban értelmetlen kifejezésekkel, jelzőkkel való bűvészkedés sehova sem vezet.

XI. teória;
Isten csak egy Babig

Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül
"Tegyük fel példának okáért, hogy valaki egy új szót képez, pl.:"babig", és azt állítja, hogy vannak tárgyak, amelyek babigok és vannak olyanok, amelyek nem. Ha meg akarjuk tudni ennek a szónak a jelentését, akkor az alkalmazási kritériumára fogunk kérdezni: hogy állapítható meg egy konkrét esetben, hogy az adott tárgy babig-e vagy sem? Tegyük fel először is, hogy az illető adós marad a válasszal: azt mondja ugyanis, hogy nincs empirikus ismertetőjegy arra nézve, hogy a tárgy babig-e vagy sem. Ebben az esetben a szó használatát nem tartjuk jogosultnak. Ha az illető, aki használja a szót, ennek ellenére azt mondja, hogy vannak babig és nem-babig dolgok, csak a véges és nyomorúságos emberi értelem számára örök titok marad, hogy melyek a babigok és melyek nem ilyenek, akkor az egészet üres szószaporításnak fogjuk tartani. De talán az illető biztosítani fog minket afelől, hogy ő mégiscsak ért valamit a „babig" szón. Ebből azonban csak azt a pszichológiai tényt tudjuk meg, hogy valamilyen képeket, képzeteket és érzéseket kapcsol a szóhoz. Ezen keresztül azonban a szó még nem nyer jelentést. Ha a szó alkalmazási kritériuma nincs rögzítve, akkor a mondatok, amelyekben előfordul, semmit sem állítanak, hanem csak puszta látszatállítások."

Tehát, hogy Isten szót használók, nem tudják elmagyarázni a szó jelentését, sem azt, hogy mi Isten, sem azt, hogy mi nem Isten nem tudják behatárolni, viszont ők maguk ettől még különféle pszichológiai képzeteket és érzéseket kapcsolnak a szóhoz. Ez valóban így van és számos kísérlettel, felméréssel bizonyítottuk is. De Isten csak ennyi lenne - egy értelmetlen szó, amelyhez egyesek különféle belső érzelmeket társítanak- vagy azért ennél jóval több?

XII. teória;
Isten egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus...


A teljes verzió: Isten egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus. Istennel egyesek (az istenhívők) a világ és az élet keletkezését, felépítését, működését próbálják meg elképzelten és logikátlanul magyarázni, illetve élethelyzeteikre keresnek megoldást általa. Míg másokra (például az ateistákra, realistákra, naturalistákra, materialistákra, szkeptikusokra is ) Isten tudattalanul is olyan hatással lehet, hogy logikai és kritikai érzékük az istenhívőkéhez hasonlóan torzul bizonyos területeken. 

Eddig jutottam a kutatásaimban és a teszteléseimben 2000- től 2007.05.24 -ig Jómagam nem éreztem ezt a verziót soha sem kellően jónak és hibátlannak. Tovább akartam pontosítani és addig addig halogattam, amíg ez 10 évbe került, mire meglett. Pedig már addig is megvolt, benne voltak az írásaimban, csak valahogy nem raktam egybe.

Mi volt vele a fő gondom? Túl bonyolult a fogalmazásom és túl hosszú. Ez nem vihető át TÖMEGEK fejébe. Persze ez a 10 év messze nem tétlenséggel telt, hanem éppen ellenkezőleg, végig tesztelés történt. Tehát hiába jó, nem lehet vele elérni azt a célt, amit neki szántam. Ergo mégsem jó. Ha más nem azért, mert nem eléggé közérthető. 

XIII teória;
Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

Ez a XII. teória tovább pontosított és leegyszerűsített változata. A kísérleteim és teszteléseim azt bizonyítják, hogy ez már alkalmas lehet olyan feladatra, hogy ezt tömegek megértsék és ez által megváltozzon az életük. Most már nincs is más teendőm, mint ezt véghez is vinni.

Iván Gábor elemér : IGe
gondolatok: 2000-2017

harom_majom_repulovel.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://istenteszt.blog.hu/api/trackback/id/tr212271412

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ákos Kramarics 2017.07.29. 14:24:56

Szóval én épp nagyra értékelem Besant munkásságát, és talán ezért is lepődöm meg, hogy a poszt író mennyire nem érti a felütésként használt idézet lényegét, holott valószínű legalábbis kapcsolatba került a teozófiával, az alapjául szolgáló eszmerendszerrel.

A teozófia misztikus megközelítése, felfogása kb azt mondja, hogy létezik egy magasabb rendű valóság annál amit a hétköznapokban tapasztalunk, és ezen valóság felkutatása, felderítése a célja, nem pusztán holmi elmebeli spekuláció követése. Ami tény, már a jelenlegi érzékszerveinkkel és tudatunkkal tapasztalható világ mentális , fogalmakkal, intellektussal történő leírásánál is számtalan bonyodalomba ütközünk, ellentmondásokba, pontatlanságokba. Mi értelme akkor még az ennél magasabb valóságokat ismegpróbálni intellektuálisan lefesteni, ha már egy primitívebb természetű tárgynál is kudarcot vallottunk vele?

Ez az idézet lényege, hogy azokat a magasabb valóságokat, "tudatállapotokat", amelyekben Isten feltárja magát a keresője előtt, teljesen képtelenség leírni a hétköznapi fogalmak szintjén, nincsenek rá alkotott szavak, és amint a (eredetileg) másra alkotott szavakat megpróbáljuk ráhúzni ezen misztikus élményekre, ebből magából következnek az ellentmondások, és illogikus állítások.

A misztikus a transzélményben mindent szépnek és rendezettnek láthat, amint azonban a hétköznapi fogalmi keretekkel próbálná azt megfogni, abból keletkeznek a zavarok. Ezért teljesen értelmetlen amit csinálsz szerintem, mert te egy megoldhatatlan problémát akarsz úgy megoldani ahogy a gordiuszi csomót vágták át... Egy színes képet nem tudsz infomációveszteség nélkül fekete fehérbe konvertálni egyszerüen azért mert lehagysz 3 dimenziót (az alapszínhármas értékei/aránya) a leírásából.
Attól hogy elégtelenek az eszközeink valamiről információt szerezni, az viszont nem zárja ki valami létét. A táguló világegyetem elmélete szerint egy gömböt láthatunk a mindenségből, mert ami ezen túl van, az már olyan gyorsan távolodik, hogy még a fénye se érhet ide soha. Akkor most nyilvánítsuk nemlétezőnek az összes potenciális létezőt ezen a talán csak porszemnyi méretű térrészen kívül amiről információt szerezhetünk?

Amit te meséknek meg dogmáknak csúfolsz, azok között bőven lehetnek hiteles tanítómesterek leírásai, utalásai ezekről a magasabb valóságokról, meg ennek eléréséhez vezető tudással ellátó vallásos művek.
Ezek talán nem annyira intellektuálisan - logikusan meg matematikailag szépek, mint a te kitalációid - viszont aki értő füllel hallgatja meg követi ezeket a hiteles tanítóktól származó tanításokat, az kétség kívül halad az általa keresett, áhított lény felé, míg aki az ilyen olyan spekulációknak a híve, az az ilyen-olyan spekulációk fele halad. Szerintem.

Az hogy Isten a legfelsőbb irányító azt is jelenti, hogy nem láthatja csak úgy bárki kénye kedve szerint. Mert ugye ha pl. a te kényed kedved szerint jelenne meg és tűnne el, ahogy azt te elképzelnéd amúgy, akkor már nem Ő, hanem te lennél a legfelsőbb irányító - azaz Isten. ? :)

Ebből következik az is, hogy sem a teleszkópokból, sem a kémcsövekből, sem a számítógépekből, de még a bibliából vagy épp a fényesre csiszolt intellektusból sem lehet Őt kierőltetni. Ugyanakkor számtalan vallás hiteles tanítója által hagyta meg a módját annak, ahogy a lelkiismeretes törekvől előtt fokozatosan felfedheti magát. Tehát Ő az Úr, de ha mi szolgáljuk - azt tesszük amit tanácsol, mondd - akkor felfedi magát, kinek kinek akarata szerinti mértékben és módon.

Ákos Kramarics 2017.07.29. 20:54:36

De pont arról beszélek hogy "Istent" felesleges, és tulajdonképpen illetlenség definiálni. Egyrészt Ő alkotta az elmét, a korlátozottságaival együtt, és ő helyezett minket az adott korlátozasok közé is, így semmi értelme definiálgatni ha Ő ezt külön nem kéri, hanem azokat a tanácsokat kell követni a kívánt eredmény (az Ő megismerése) érdekében, amiket Ő ajánl. Ha ő úgy alkotta valamiért a világot, hogy emberi, vagy épp ilyen olyan érzékszervekkel nem lehet csak úgy érzékelni, akkor mi értelme a spekulációnak, hogy "de majd én igenis akkor megalkotom istent!", - miért nem inkább meghódolunk a felsőbb lény tudása és kérései előtt? Nekem ez logikusabbnak tűnik az "én majd jól kitalálom egymagam a frankót amit még senki se tudott" hozzáállásnál. Könnyen lehet hogy annyival fejlettebbek egyes lények, hogy könnyen elbújhatnak a fényesre csiszolt intellektusod elől, minden erőfeszítésed ellenére is hogy te magad "megtaláld" vagy épp "letagadd" azt a lényt. Mi értelme akkor hát eme roppant bizonytalan és kellemtlenkedő hozzáállást erőltetni ahelyett hogy meghódolunk a hiteles tekintélyek előtt, és az ő útmutatásaikat követjük, alázatosan kérdezve, tudakolózva tőlük?

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2018.09.18. 09:58:00

Tanításinkban így magyarázzuk:

Jahve ("Isten") nem más mint a kő a kőlevesről szóló magyar bölcsességben.

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2018.10.23. 12:26:55

Felsorolunk néhány gyűjtőfogalmat:

állat, háziállat, vadállat, gyümölcs, zöldség, szerszám, jármű, játék, élelmiszer, bútor, rovar, bolygó, hangszer, foglalkozás, színek, virág, tantárgy, tulajdonság, sportág, ékszerek, növény, "Isten", Marha . .

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2018.10.27. 10:10:40

Azért a legfőbb logikai probléma az az ateistákkal, hogy ragaszkodnak egy elavult és mára már bizonyítottan rossz ideológiához. Az egyistenhívők kényszerképzetéhez igazított istenképükhöz. Lehetne ez másként is. Mert ha elismernék, hogy a tudományos módszertannal meghatározott Isten létezése tudományos tény, akkor ugyebár megbuktak, úgy hogy lényegében még is győztek. Na ezt nem tudják feldolgozni és felvállalni sem.

TanBá · http://istenteszt.blog.hu/ 2018.11.14. 08:03:17

Isten = egy gyűjtőfogalom és egyben egy gyűjtőnév is.

A nyilvános wc falára való firkálás szintű magyar wikipédia "Isten" szócikkéből van idézve:

"Egyistenhit (monoteizmus) A nagybetűs Isten szó (gyakran névelővel: „az Isten”) az istenség nevét helyettesíti ezekben a vallásokban"

- Név helyettesítő :-)

- Vallásokban, amelyekben nem azonosak ezek a nevek :-)

és még nem is hoztuk fel a többi vallást ....

Már részről, már írtam róla korábban:

Sok ilyen Isten van, amelyeket ilyen tulajdonságokkal ruháztak fel a teremtő emberek és ezért is gyűjtőfogalom.

A bibliai judeokereresztény Istennél az is gond, hogy magán belül is gyűjtőfogalom, mert több minden jelent:

-Jelenti Jahvét a zsidó Istent

-Jelenti saját maga klónozását ZombiJézuskát

-Jelenti saját maga klónozását ZombiJézuskát, aki apja és fia is önmagának.

-Jelent valamiféle harmadolt Isteneket, amelyek csak együtt egy Istenek

-Jelent zavaros más Isteneket, amelyről a biblia ír

TanBá · http://istenteszt.blog.hu/ 2018.11.27. 09:57:21

lyesmith 2007.10.15 0 1 68

Nem igazán találtam meg az vilagnezet.blog.hu/2007/05/18/altalanos_isten_definicioja_fejlesztett_ ban az "Általános Isten definiciója"-ját. Pusztán a teóriák felsorolását meglehetősen érdekesen tördelve.

De valami mindenképpen kimaradt.

Isten az evolúció terméke. Egy olyan pszihológiai jelenség, amely az ember énképéből, szocializációjából és biztonság iránti vágyából ered. Abból hogy számára érthetetlen jelenségeket is szeretne befolyásolni. Az istenben való hit evolúciós előnye nyilvánvaló ha arra gondolunk, hogy ez a hit magabiztosságot ad bizonytalan szituációkban illetve kitartásra ösztönöz. Mivel segíti a túlélést megerősíti önmagát.

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.03.11. 09:45:50

Isten tudományos definíciója IGe korai verzió:

Isten egyes emberek és embercsoportok tudatában és tudattalanjában lévő speciális érzésforma, érzelemtípus. Istennel egyesek (az istenhívők) a világ és az élet keletkezését, felépítését, működését próbálják meg elképzelten és logikátlanul magyarázni, illetve élethelyzeteikre keresnek megoldást általa. Míg másokra (például az ateistákra, realistákra, naturalistákra, materialistákra, szkeptikusokra is ) Isten tudattalanul is olyan hatással lehet, hogy logikai és kritikai érzékük az istenhívőkéhez hasonlóan torzul bizonyos területeken.

Isten tudományos definíciója IGe beérett verzió:

Isten = gyűjtőfogalom

1. emberek által teremtett fő mítoszlények

2. egy kényszerképzet

Isten tudományos definíciója IGe tesztelt, de elvetett verzió:

Isten = gyűjtőfogalom

1. emberek által teremtett fő mítoszlények

2. tömegpszichózisos kényszerképzet

3. vágy-vezérelt kívánalom
süti beállítások módosítása