Isten Teszt: IGe logikai istenérve és kritikai tesztelése

Utolsó kommentek:

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2020.09.15. 16:08:57

Never Man Creative Commons License 158326

Ez egy érdekes prekoncepció rólam, még azelőtt hogy megtudtad volna miket is gondolok:-)

Akkor viselkednek ilyen pánikszerűen az emberek amikor veszélyeztetve érzik saját világképük konziszenciáját, az meg olyankor van amikor aggodalmaskodnak mások gondolkodása miatt mert túlzott jelentőséget tulajdonítanak a sajátjuknak. Ez valami monománia lehet hogy el kéne dönteni az emberek gondolatairól hogy bolondság vagy nem az, és IGaza van neves olvtársunknak hogy például az ateizmus is egy ilyen szélsőséges mém mint ahogy a szeplőttelen fogantatás. Nem kell eldönteni ezeket a kérdéseket, nincs tétje - hídtervezésnél van tétje, pilótaként van tétje, filozófusként/filozófálósként (lásd vallás) semmi tétje nincs.

Előzmény: advocatusdiaboli (158319)

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=155897481&t=9190095

Bejegyzés: Ateisták jellemző dogmái

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2020.06.28. 23:56:50

@G. Nagy László: Memetika kutató vagyok és tájékozottabb Dawkins témában mint gondolod. Teljesen más az egészséges tudat, ami meggyőződéses. ... és teljesen más a tudat, ami mém-fertőzött. Tehát nem saját akarat mozgatja, hanem egy mém-fertőzés. Dawkinsnál felleltem a mém-fertőzés számos aspektusát és diagnózisát, tünetét. (Ilyen nincs logikusan egy igazi ateistánál hogy "Isten" csak x százalék valószínűségben nem létezik, x százalékban meg létezhet.) Ez kb olyasmi találó hasonlattal, mint ha valaki bizonytalan lenne abban, hogy Darth Vader nem csak egy kitalált karakter, hanem valóságos történelmi személyiség. .és erre valószínűségi arányt is felállítana.

Bejegyzés: Ateizmus mint tagadásvallás képekben

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2020.06.26. 12:45:02

A matematika egy ZÁRT logikai, ergó dogmatikus rendszer. Ezért is nem számít tudománynak, csak segédtudománynak. Ott minden következtetés csak akkor igaz, ha az alap dogmák igazak. Ha azok nem igazak, akkor a következtetés sem az. NYILT logikai rendszerekben nincsenek alap dogmák.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2020.06.25. 12:01:53

Az ateizmus, mint ideológia teljesen felesleges tudományosan. Hiszen a racionalizmus és a scientizmus is kizárja a kitalált "Istenek" valóságosságát és azokat és egyházaikat a valláskritika kellő képen kritizálja és elítéli. A tudományfilozófia, meg kiveszi a logikai alapot alóluk.

Bejegyzés: Ateisták jellemző dogmái

G. Nagy László 2020.06.23. 16:26:41

Nekem az a fura, amikor Richard Dawkinst az ateizmus pápájának csúfolják. Számomra az Isteni téveszme című könyve alapmű. Abban is nagyon tisztességesen fogalmaz, pont aa jelen blog szellemében. Azt írja: mivel annak bizonyítása, hogy nincs isten, ugyanolyan lehetetlen küldetés, mint annak, hogy van, nem nevezheti magát 100%-os ateistának. Max 99%-osnak. Szerintem ez abszolút korrekt hozzáállás.

Bejegyzés: Ateizmus mint tagadásvallás képekben

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2020.01.24. 12:07:24

Az ateizmus egyértelműen nem tudomány, se nem tudományi ág, de még nem is tudományos világnézet. Csak egy butaság lereagálása és túlreagálása. Nem véletlenül lesznek csalódott teológusokból ateista vezetők.

Bejegyzés: Ateisták jellemző dogmái

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2020.01.12. 08:12:04

Ateizmus? Brrrröööööö :-) Nem.
Annyi féle más izmus létezik/van, amely sokkal kevesebb konfliktust okoz
és ráadásul tudományos nézetek mellett is felvállalható.
Pölö: empirizmus, racionalizmus, neodarwinizmus, pozitivizmus, szkepticizmus,
logikai pozitivizmus, materializmus, pragmatizmus, ....stb

Innét lehet válogatni: hu.wiktionary.org/wiki/-izmus

Bejegyzés: Ateisták jellemző dogmái

TanBá · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.12.24. 11:10:24

Gondolkoztam a tudományos Isten meghatározás további ponmtzosításán, de aztán elvetettem, mert a pontosítás egyben hibát is bevinne. Valami hasonló lett volna, de végül elvetettem, mert a tesztelések azt adták ki, hogy felesleges bonyolítás lenne.

Isten = gyűjtőfogalom

1. emberek által teremtett fő mítoszlények

2. egy kényszerképzet

- vágyvezérelt kényszerképzet

- veszélyes elmemém által vezérelt kényszerképzet

- gazdasági és hatalmi okok miatt terjesztett kényszerképzet

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.12.08. 15:50:53

Most bukkantam rá a régebbi egyik be nem fejezett könyv verzióm egyik előszavára, amiből ha jól emlékszem három is volt.

Előszó

A tyúk volt előbb vagy a tojás gondolat régóta foglalkoztatja az emberiséget. Gyakorlatilag ez a fő téma amiről ebben a könyvben írni fogok, egy kicsit másképpen, egy kicsit, vagy nagyon is elkalandozva. Nagy a megosztottság még jelenleg is, hogy anyag, vagy idea alkotja és hozta létre a világot. A materialista és az idealista világnézetek kibékíthetőek-e, besorolhatóak-e egy rendszerbe ezt igyekszem körbejárni. Mitől lesz más a téglák halmaza, ha templomot építünk belőle, vagy ha a technika és a tudomány székházát? Azért alapvetően igyekszem betartani Ockham borotvájának az elvét, tehát „Fölösleges többel létrehozni azt, ami kevesebbel is elérhető”, vagy más szavakkal válaszd a legegyszerűbb megoldást. (angol szóhasználattal: Keep It Simple, Studid= Egyszerűen, te buta) Másik elv, amit igyekszem szintén betartani Öveges József szellemiségére és könyvének címe: „Kísérletezzünk és gondolkozzunk!” világára alapozom. Harmadrészt a világ sokrétű és a világnézetünket, elképzeléseinket a világról sok minden befolyásolja és alakítja, főként személyes élmények és tapasztalatok, amit szintén megosztok az olvasóval.

A leggyakoribb gyerekkori szóra, amit a gondolkodó elme felnőtt korában is gyakran feltesz a miértre igyekszek sajátságos válaszokat keresni és újabb miérteket kérdezni. Nem áll szándékomban semmit sem tagadni és semmit sem bizonyítani, csak elkalandozni, játszani, saját magamnak is ellentmondani, bohémkodni, meghökkenteni, tévedni, ironizálni, okoskodni fogok. Egyszerűen olyan leszek, amilyen vagyok, amilyen egy gondolkodó és érző ember.

Ja és természetesen, mint megváltó. Magamra veszem az emberiség hülyeségeit és megváltom tőle. Másrészt segítek Istennek és Isten teremtőjének a mindenek előtt lévő határtalan Karakuttynak a kívánságuk elérésében, mivel Isten már megunta és elege van belőle, hogy mindent ráfognak egyes emberek és ezért szeretne nyugdíjba vonulni.

Könyvem nyersen őszinte tartalmától és témáitól egyes keresztény és istenhívő szervezetek biztosan úgy érzik majd, hogy megsértődniük illik. Kérem őket, hogy ne felejtsék, hogy hitük szerint engem is szeretniük illik és ezért kérem bocsássanak meg nekem.

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=57562361&t=9146578

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.12.03. 14:08:26

Akárhogyan is számoljuk, a nagyon hitkomisszár jellegű magyar wikipédiában is 15 egyistenhitű vallás van felsorolva. Az angol persze pontosabb némileg. Ott ennek többszöröse. Tehát bizonyított logikailag, hogy az "Isten" szó kizárólagos használata teológiai és ateista körökben sem jogos. Azaz áltudományos.

erkolcstan.blog.hu/2019/10/24/egyistenhitu_vallasok

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

TanBá · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.12.03. 08:25:52

Maga a lételmélet egy metafizikai hablaty.
Tehát a "létezés" szóval való hókuszpókolás.

Magyar Katolikus Lexikon > L > létezés
létezés →egzisztencia

Egzisztencializmus A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az egzisztencializmus egy modern polgári idealista filozófiai és irodalmi irányzat, kezdetét egyesek Martin Heidegger Lét és idő című művének megjelenésétől (1927) számítják, mások már Søren Aabye Kierkegaard Vagy-vagy című művétől.

Heidegger -> metafizikai halandzsa

"Amilyen biztos az, hogy a létező egészét önmagában soha abszolút módon nem ragadhatjuk meg, olyan biztos az is, hogy valahogyan mégiscsak a maga egészében lelepleződött létezőbe állítottan lelünk önmagunkra." Még mindennapos tevés-vevésünk során, amikor egyes létezőkkel foglalatoskodunk, "hozzájuk tapadunk", vagyis látóterünket, figyelmünket teljesen kitölti pl. a kalapácsolás, a szeg és a deszka- még ilyenkor is a létező egészének valamifajta egysége "árnyszerűen" jelen van; az egész környező-világ, azok a jelentés- és utalásösszefüggések, amelyekbe a kapácsolás illeszkedik. "

"A jelenvalólét, minthogy beletartja magát a Semmibe, már eleve túl van az egészben vett létezőn. Ezt a létezőn való túllétet nevezzük transzcendenciának. "

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2019.11.02. 09:24:38

Tudományon átszűrt "Isten" ...
tanításra létrejött egy f@szbuk oldal is kísérleti jelleggel.
Nem kívánom itt reklámozni, így linket sem adok rá, de
Szórakoztató Erkölcstan a neve.
Ott fő oldalkép és a Névjegyünk is egyértelműen tartalmazza a tudományos Isten leírást és felismerést.
Most léptük át az 5.000 Fős lájkolói határt
és 528 275 bejegyzéselérésünk volt eddig ezen a héten. (Igen több mint félmillió)
Tehát hazugság, aki azt állítja, hogy ez egy nagyon magányos és senkit sem érdeklő tanítás.

Ezek Vagyunk:

A Szórakoztató Képes Erkölcstan és etikaoktatás közösségi oldal célja, hogy játékos, szórakoztató és könnyed stílusban vigye át azt az általános emberi erkölcsi tudást, amit máshol vagy egyáltalán nem is tanítanak, vagy ha egy részét igen, akkor az magolni kell, felelni és akár vizsgázni is belőle. Mi nem értünk egyet az erkölcs efféle erőltetett és torz átadási formáival. Szerintünk eleve nem is erkölcs az, ami parancsszerűen van megfogalmazva, hiszen annak önmagától kell érvényesülnie.

Fő tanításunk: Nem Isten létezésével volt a gond eddig sem, hanem a tudományos meghatározásával. Hiszen azt sem tudták mi van, vagy mi nincs. Továbbá nem az a fő probléma, hogy nincs Isten, hanem az ellenkezője, hogy túl sok van. Túl sokat Istent teremtettek eddig az emberek. Nagyon sok hibás és cáfolható logikai istenérv után létrejött egy olyan amit eddig nem tudtak cáfolni, mert bizonyított.

Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

Tehát feltárásra került Isten tudományos meghatározása. Innét már felesleges benne hinni és tagadni is, hiszen létezése tudományos tény. A kényszerképzet részt tanításainkkal és önkéntes alapon gyógyítjuk.

Egyben mi vagyunk a Magyar Erkölcsös Emberek Országos Köre közösség is. Tehát tudd, hogy lájkoddal közösséget vállaltál velünk. Amennyiben ez valamiért nem jó számodra, akkor maradj csak oldal követőnk inkább.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

vilagnezet.blog.hu · http://vilagnezet.blog.hu 2019.10.31. 21:51:26

Te nem éred a Szent Nyócságot.
Nyóc vallásom van, ami még is Egy.
Hivhatjuk némileg tudományosan vallási portfónak is.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.10.25. 08:18:54

Karakutty,

azaz "Isten" temetőjének a létezése

bizonyíték "Isten" létezésére.

Ha van teremtője, neki is lenni kell.

Ez törvényszerű.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.10.24. 10:43:47

Akárhogyan is számolom, a nagyon hitkomisszár jellegű magyar wikipédiában is 15 egyistenhitű vallás van felsorolva.

Tehát bizonyított logikailag, hogy az "Isten" kizárólagos használata teológiai körökben sem jogos. Azaz áltudományos.

Ábrahámi vallások

zsidó vallás
mandeusok vagy „szábeusok”
kereszténység
iszlám
bahá'í
drúzok

Más egyistenhitek

vaisnavizmus
kaodaizmus
manicheizmus
mormonizmus
rasztafariánus mozgalom
szikhizmus
unitárius vallás
yazdânizmus - kurd
zoroasztrizmus

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.10.20. 10:27:09

Isten tudományos meghatározása megtörtént.
Most már van mit tudni, vizsgálni és gyógyítani is.

Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet

Egyértelmű dolog, hogy minden alá lehet vetni tudományos módszertani vizsgálatnak.
Nincs kivételes dolog. Már eleve az a kijelentés, hogy valamit nem lehet, téves állítás.

Tehát aki ezt a téves állítást elfogadja, az nem tesz mást, mint saját magát és másokat is korlátoz.

Jómagam meg sok más tudományos társaság mellett a Para-Kutatási Tudományos Társaságnak is a tagja voltam. Isten számomra nem volt más, mint egy a sok megoldandó para-jelenségből. ... és megoldottam ezt is, mint már sok más hasonlót.

Mindig az volt, eddig is, más általam megoldott para-jelenségeknél, hogy a megoldásom megszületése után jó darabig kételkedtek egyesek a megoldás jó voltában, de aztán egy idő után még is elfogadottá vált. Egy idő után nem csak az emberek, de az állami szervezetek és az intézmények is igazodtak az általam feltárt valósághoz. Most is ez a folyamat játszódik le.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

TanNé · http://erkolcstan.blog.hu/ 2019.10.13. 16:39:56

Persze logikailag és racionálisan
a most következő mindkét idézet csak egy ál állítás.
Látszat állítások.
Metafizikai hablatyok:
"Isten létezik"
"Isten nem létezik"

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

Iván Gábor IGe · http://egely-wheel-egely-kerek.blog.hu/ 2019.09.25. 12:35:56

A tudományos módszertanban bizonyítás van és nem szavazás. Éppen ezért teljesen lényegtelen és elhanyagolható a különféle csoportok (monoteisták, ateisták, politeisták ... stb) véleménye, mert ők egymással sem értenek egyet. Akartak is már velem vitázni személyesen, teljes ellátással meghívtak, de én nem fogadtam el, mert értelmetlen dolgot nem teszek. Tehát Isten = gyűjtőfogalom 1. emberek által teremtett fő mítoszlények 2. egy kényszerképzet. A kényszerképzetek meg olyanok, hogy racionális érveléssel nem megváltoztathatóak. Tehát gyógyítani szükséges és nem érvelni.

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"

IGe. · http://istenteszt.blog.hu/ 2019.09.17. 11:14:22

A kettő -szív és ész- például vallások és annak ellenvallása, az ateizmus esetén is össze-egyeztethető. Don Cupitt javasolja és egyetértek vele és magam is azt teszem. Tehát a vallásokat fel lehet fogni egyfajta kulturális játéknak. Tudjuk, hogy nem igaz teljesen, de számunkra érzelmileg hasznos dolog és hát szeretünk játszani. Nekem ilyen például a jedi vallásom. A Magyar Jedi Tanács nagymestere vagyok. (Sőt vallásokat és egyházakat is alapítottam, vallási portfólióm van)

ide írtam:
www.facebook.com/events/1328279310656883/?active_tab=discussion

Bejegyzés: Tudományos módszertanon átfuttatott "Isten"